Bibliotekë

10468124_597046020421011_3861159884677412526_o

Nxënësit e klasave të para shkronjë pas shkronjë, rrokje pas rrokjeje,fjalë pas fjale arritën të përvetësojnë leximin fillestar.Që të njihen më afër me librat vizituan bibliotekën e qytetit.Ata dëgjuan me shumë ëndje përrallat dhe më pas i ritreguan. Falënderojmë drejtoreshën dhe gjithë punonjësit e bibliotekës për pritjen e bërë.

Photos