Orari

Kopshti  është i hapur çdo  ditë pune  do të thotë prej të HËNËS  deri të PREMTEN prej orës 7:00 deri në ora 10:00 bëhet pranimi i fëmijëve ndërsa prej orës 14:00 deri në  17:00 dorëzimi i fëmijëve.

 

Organizimi i punës

 • 06:30-10:00 – Pranimi i fëmijëve
 • 09:00-09:30 – Përgaditja e fëmijëve për mëngjes
 • 09:30-09:45 – Takimi i mëngjesit
 • 10:00-12:00 – Aktivitete e orjentuara
 • 12:00-12:15 – Pregaditja për drekë
 • 12:30-13:00 – Dreka
 • 13:00-13:30 – Pregaditja për gjumë
 • 13:30-15:30 – Koha e gjumit
 • 15:30-15:45 – Zamra
 • 15:45-16:00 – Rregullimi i dhomës
 • 16:00-17:30 – Përcjellja e fëmijëve (dorëzimi)