Rreth Nesh

Historia

“YLLKA” ka qenë një kopsht publik për fëmjë i cili ishtë hapur në vitin 1977 me kapacitet për 240 fëmijë të moshës nga 6 muaj deri në 6 vjeç.Mirëpo qe nga viti 2011 e deri më sot punon si kopsht privat në kuadër të institucionit  “Pedaks” SHPK.

Me marrjen e licencës nga MASHT-i në vitin  shkollor 2013-2014, në ambientet e “Yllkës” ka filluar mësimi edhe për  ciklin e ulët (1-5), i cili është në harmoni me planprogramet e kolegjeve “Mehmet Akif” të Kosovës.

Mësimi zhvillohet në tri gjuhë : gjuhën shqipe , gjuhën turke dhe gjuhën boshnjake.

Janë të pranishëm

Kopshti i fëmijëve është i hapur për të gjithë fëmijët këtu mësimi zhvillohet në gjuhën multietnike do të thotë përveç gjuhës Shqipe e cila flitet në çdo dhomë kemi edhe grupin e veçantë në gjuhën Turke dhe në gjuhën Boshnjake.
Kopshtin e vijojnë fëmijët prej moshës 6 muaj deri në 6 vjet.

Organizimi

Instirucioni edukativo-arsimor punon me plane dhe programe të Ministrisë së Arsimit të Kosovës duke shfrytëzuar çdo mundësi që fëmiju të edukohet në një nivel më të lartë dhe të socializohet më shumë dhe ta forcojë praninë e vet në shoqëri.
Kopshti “YLLKA” është një institucion edukativo-arsimor ku pranohen fëmijët e grup moshës 6 muaj deri më 6 vjeç dhe ndahen nëpër grupe të veçanta sipas moshës.
Në grupin e fëmijëve prej 6 muaj deri në 3 vjeç kujdesen motrat medicinale me përvojë shumëvjeçare.
Ndërsa për fëmijë prej 3 vjeç deri në 6 vjeç i edukojnë dhe arsimojnë edukatoret e kualifikuara gjithashtu me përvojë shumëvjeçare.

 

Plani mësimor

1. Zhvillimi gjuhësor
2. Kuptime matematikore
3. Edukim figurativ
4. Njohja e vetes dhe e botës
5. Edukimi muzikor
6. Gjuhë angleze
7. Edukim fizik dhe shëndeti
8. Kompjuterë

 

Stafi

1. Drejtori
2. Zav.drejtori
3. Sekretari
4. Edukatoret
5. Motrat medicinale
6. Kuzhinjeri
7. Ndihm.kuzhinjeri
8. Tek.mirëmbajtjes
9. Fokisti shtëpijaku

 

Përshkrimi i objektit

Objekti i institucionit edukativo arsimor parashkollor përbëhet prej :

 • 3 dhoma për fëmijë të moshës prej 6 muaj deri në 3 vjet
 • 7 dhoma mësimi
 • 1 sallë e madhe për aktivitete të lira të fëmijëve
 • 2 tërpezari për ngrënjen e bukës
 • 1 dhomë e kompjuterëve
 • 1 dhomë e muzikës
 • 1 ordinancë mjeksore
 • 6+3 nyje sanitare për fëmijë
 • 4 nyje sanitare për punëtorë
 • 2 dhoma e nxemjes dhe kaldajes
 • 1 lavatore
 • 1 garazh
 • 1 depo
 • 2 kend lojrave